قیمت ویرایش

قیمت ویرایش متون در فامارت براساس تعداد کلمات متن تعیین می گردد.

به عنوان مثال برای محاسبه قیمت ویرایش یک متن انگلیسی (تعداد کلمات متن ۲۰۰۰ کلمه) با زمینه عمومی یا تخصصی (هزینه ویرایش هر کلمه ۴۰ تومان)، قیمت کل متن بدین صورت محاسبه می گردد.

تعداد کلمات متن × قیمت یک کلمه = قیمت ویرایش متن انگلیسی

۲۰۰۰ × ۴۰ تومان = ۸۰۰۰۰ تومان 

به طور کلی زمان عادی در نظر گرفته شده برای انجام ۵ صفحه ویرایش (۱۲۵۰ کلمه) یک روز است و ویرایش بیش از این تعداد کلمات به صورت فوری محاسبه خواهد شد.

هزینه ویرایش فوری ۱/۵ برابر هزینه ویرایش عادی است.

————————————————————————

در جداول زیر کلیه قیمت ها به تومان است.

قیمت ویرایش متون انگلیسی

زمینه سفارش

هزینه ویرایش عادیهزینه ویرایش فوری
قیمت یک کلمهقیمت ۲۵۰ کلمه

(یک صفحه استاندارد)

قیمت یک کلمه

قیمت ۲۵۰ کلمه

(یک صفحه استاندارد)

عمومی

۴۰۱۰۰۰۰۶۰

۱۵۰۰۰

تخصصی

۴۰۱۰۰۰۰۶۰

۱۵۰۰۰

 کلیه قیمت ها به تومان است.

قیمت ویرایش متون فارسی

زمینه سفارش

هزینه ویرایش عادی

هزینه ویرایش فوری

قیمت یک کلمهقیمت ۲۵۰ کلمه

(یک صفحه استاندارد)

قیمت یک کلمه

قیمت ۲۵۰ کلمه

(یک صفحه استاندارد)

عمومی

۲۰۵۰۰۰۳۰۷۵۰۰
تخصصی۲۰۵۰۰۰۳۰

۷۵۰۰

 

جهت برآورد قیمت ویرایش خود می توانید به لینک زیر مراجعه فرمایید.

برآورد قیمت ویرایش

جهت ثبت سفارش ویرایش خود می توانید به لینک زیر مراجعه فرمایید.

سفارش ویرایش

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *