قیمت ترجمه فارسی به انگلیسی

قیمت ترجمه در فامارت براساس تعداد کلمات متن مبدأ تعیین می گردد. به عنوان مثال برای محاسبه قیمت ترجمه یک متن فارسی (تعداد کلمات متن ۲۰۰۰ کلمه) با زمینه عمومی (هزینه ترجمه هر کلمه متن عمومی ۵۶ تومان)، قیمت کل متن بدین صورت محاسبه می گردد.

تعداد کلمات متن مبدأ × قیمت یک کلمه = قیمت ترجمه

۲۰۰۰ × ۵۶ تومان = ۱۱۲۰۰۰ تومان 

از آنجایی که مدت زمان لازم برای ترجمه یک صفحه متن عمومی و تخصصی برابر نیست و قطعاً متون تخصصی وقت گیرتر هستند و به دانش، تخصص و دقت بیشتری احتیاج دارند. قیمت متون تخصصی با ضریب بیشتری محاسبه خواهند شد.

بنابراین در برآورد هزینه ترجمه، متون ادبیات، زبانشناسی، فقه و علوم اسلامی با ضریب (۲)، فلسفه، حقوق و اسناد تجاری با ضریب (۱/۵)، پزشکی، پرستاری، نفت، گاز و پتروشیمی با ضریب (۱/۲۵)، معماری (۱/۴) و زیرنویس فیلم و سریال با ضریب (۰/۷) محاسبه خواهند شد.

به طور کلی زمان عادی در نظر گرفته شده برای انجام ۵ صفحه ترجمه (۱۲۵۰ کلمه) یک روز است و ترجمه بیش از این تعداد کلمات به صورت فوری محاسبه خواهد شد. هزینه ترجمه فوری ۱/۵ برابر هزینه ترجمه عادی است.

در جدول زیر کلیه قیمت ها به تومان است.

جدول قیمت ترجمه فارسی به انگلیسی با کیفیت حرفه ای (طلایی + بازخوانی)

زمینه سفارش

هزینه ترجمه عادیهزینه ترجمه فوری
قیمت یک کلمهقیمت ۲۵۰ کلمه

(یک صفحه استاندارد)

قیمت یک کلمه

قیمت ۲۵۰ کلمه

(یک صفحه استاندارد)

عمومی

۵۶۱۴۰۰۰۸۴۲۱۰۰۰

ادبیات و زبانشناسی

۱۱۲

۲۸۰۰۰۱۶۸

۴۲۰۰۰

اسناد تجاری

۸۴

۲۱۰۰۰۱۲۶

۳۱۵۰۰

اقتصاد

۵۶۱۴۰۰۰۸۴

۲۱۰۰۰

برق و الکترونیک

۵۶۱۴۰۰۰۸۴۲۱۰۰۰

پرستاری

۷۰۱۷۵۰۰۱۰۵۲۶۲۵۰

پزشکی

۷۰۱۷۵۰۰۱۰۵

۲۶۲۵۰

حسابداری و مدیریت

۵۶۱۴۰۰۰۸۴

۲۱۰۰۰

حقوق

۸۴۲۱۰۰۰۱۲۶۳۱۵۰۰

روان شناسی

۵۶۱۴۰۰۰۸۴

۲۱۰۰۰

زمین شناسی و معدن

۵۶۱۴۰۰۰۸۴۲۱۰۰۰

زیرنویس فیلم و سریال

۴۰۱۰۰۰۰۶۰

۱۵۰۰۰

زیست شناسی

۵۶۱۴۰۰۰۸۴۲۱۰۰۰

سیاسی

۵۶۱۴۰۰۰۸۴

۲۱۰۰۰

شیمی

۵۶۱۴۰۰۰۸۴۲۱۰۰۰

صنایع

۵۶۱۴۰۰۰۸۴

۲۱۰۰۰

صنایع غذایی

۵۶۱۴۰۰۰۸۴۲۱۰۰۰

علوم اجتماعی

۵۶۱۴۰۰۰۸۴

۲۱۰۰۰

علوم تربیتی

۵۶۱۴۰۰۰۸۴۲۱۰۰۰

عمران

۵۶۱۴۰۰۰۸۴

۲۱۰۰۰

فقه و علوم اسلامی

۱۱۲۲۸۰۰۰۱۶۸۴۲۰۰۰

فلسفه

۸۴۲۱۰۰۰۱۲۶

۳۱۵۰۰

کامپیوتر

۵۶۱۴۰۰۰۸۴۲۱۰۰۰

کشاورزی

۵۶۱۴۰۰۰۸۴

۲۱۰۰۰

مالی و بازرگانی

۵۶۱۴۰۰۰۸۴۲۱۰۰۰

متالوژی و مواد

۵۶۱۴۰۰۰۸۴

۲۱۰۰۰

محیط زیست

۵۶۱۴۰۰۰۸۴

۲۱۰۰۰

معماری

۷۹۱۹۷۵۰۱۱۹۲۹۷۵۰

مکانیک

۵۶۱۴۰۰۰۸۴

۲۱۰۰۰

نفت، گاز و پتروشیمی

۷۰۱۷۵۰۰۱۰۵۲۶۲۵۰

ورزشی

۵۶۱۴۰۰۰۸۴

۲۱۰۰۰

هنر

۵۶۱۴۰۰۰۸۴

۲۱۰۰۰

کلیه قیمت ها به تومان است.

در مرکز ترجمه فامارت ابتدا کیفیت و رضایت مندی مشتری مورد توجه ماست. سعی می کنیم قیمت ها به صورت منصفانه در جهت رفع نیازهای مشتری و مترجم تعیین گردد.

جهت برآورد قیمت ترجمه خود می توانید به لینک زیر مراجعه فرمایید.

برآورد قیمت ترجمه

جهت ثبت سفارش ترجمه خود می توانید به لینک زیر مراجعه فرمایید.

سفارش ترجمه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.