قیمت ترجمه انگلیسی به فارسی

قیمت ترجمه در فامارت براساس تعداد کلمات متن مبدأ تعیین می گردد. به عنوان مثال برای محاسبه قیمت یک متن انگلیسی (تعداد کلمات متن ۲۰۰۰ کلمه) با زمینه عمومی (هزینه ترجمه هر کلمه متن عمومی ۳۴ تومان)، قیمت کل متن بدین صورت محاسبه می گردد.

تعداد کلمات متن مبدأ × قیمت یک کلمه = قیمت ترجمه

۲۰۰۰ × ۳۴ تومان = ۶۸۰۰۰ تومان 

از آنجایی که مدت زمان لازم برای ترجمه یک صفحه متن عمومی و تخصصی برابر نیست و قطعاً متون تخصصی وقت گیرتر هستند و به دانش، تخصص و دقت بیشتری احتیاج دارند. قیمت متون تخصصی با ضریب بیشتری محاسبه خواهند شد.

بنابراین در برآورد هزینه ترجمه، متون ادبیات، زبانشناسی، فقه و علوم اسلامی با ضریب (۲)، فلسفه، حقوق و اسناد تجاری با ضریب (۱/۵)، پزشکی، پرستاری، نفت، گاز و پتروشیمی با ضریب (۱/۲۵)، معماری (۱/۴) و زیرنویس فیلم و سریال با ضریب (۰/۷) محاسبه خواهند شد.

به طور کلی زمان عادی در نظر گرفته شده برای انجام ۵ صفحه ترجمه (۱۲۵۰ کلمه) یک روز است و ترجمه بیش از این تعداد کلمات به صورت فوری محاسبه خواهد شد. هزینه ترجمه فوری ۱/۵ برابر هزینه ترجمه عادی است.

در مرکز ترجمه فامارت برای ترجمه متون از انگلیسی به فارسی دو نرخ قیمت وجود دارد. نرخ اول برای ترجمه متون با کیفیت دانشجویی و نرخ دوم برای ترجمه متون با کیفیت حرفه ای (که همان ترجمه طلایی + بازخوانی) است.

در جداول زیر کلیه قیمت ها به تومان است.

جدول قیمت ترجمه انگلیسی به فارسی با کیفیت دانشجویی 

زمینه سفارش

هزینه ترجمه عادیهزینه ترجمه فوری
قیمت یک کلمهقیمت ۲۵۰ کلمه

(یک صفحه استاندارد)

قیمت یک کلمه

قیمت ۲۵۰ کلمه

(یک صفحه استاندارد)

عمومی

۲۸

۷۰۰۰۴۲

۱۰۵۰۰

ادبیات و زبانشناسی

۵۶

۱۴۰۰۰۸۴

۲۱۰۰۰

اسناد تجاری

۴۲

۱۰۵۰۰۶۳

۱۵۷۵۰

اقتصاد

۲۸۷۰۰۰۴۲۱۰۵۰۰

برق و الکترونیک

۲۸۷۰۰۰۴۲

۱۰۵۰۰

پرستاری

۳۵۸۷۵۰۵۳۱۳۲۵۰

پزشکی

۳۵۸۷۵۰۵۳

۱۳۲۵۰

حسابداری و مدیریت

۲۸۷۰۰۰۴۲۱۰۵۰۰

حقوق

۴۲۱۰۵۰۰۶۳

۱۵۷۵۰

روان شناسی

۲۸۷۰۰۰۴۲۱۰۵۰۰

زمین شناسی و معدن

۲۸۷۰۰۰۴۲

۱۰۵۰۰

زیرنویس فیلم و سریال

۲۰۵۰۰۰۳۰۷۵۰۰

زیست شناسی

۲۸۷۰۰۰۴۲

۱۰۵۰۰

سیاسی

۲۸۷۰۰۰۴۲۱۰۵۰۰

شیمی

۲۸۷۰۰۰۴۲

۱۰۵۰۰

صنایع

۲۸۷۰۰۰۴۲۱۰۵۰۰

صنایع غذایی

۲۸۷۰۰۰۴۲

۱۰۵۰۰

علوم اجتماعی

۲۸۷۰۰۰۴۲۱۰۵۰۰

علوم تربیتی

۲۸۷۰۰۰۴۲

۱۰۵۰۰

عمران

۲۸۷۰۰۰۴۲۱۰۵۰۰

فقه و علوم اسلامی

۵۶۱۴۰۰۰۸۴

۲۱۰۰۰

فلسفه

۴۲۱۰۵۰۰۶۳۱۵۷۵۰

کامپیوتر

۲۸۷۰۰۰۴۲

۱۰۵۰۰

کشاورزی

۲۸۷۰۰۰۴۲۱۰۵۰۰

مالی و بازرگانی

۲۸۷۰۰۰۴۲

۱۰۵۰۰

متالوژی و مواد

۲۸۷۰۰۰۴۲۱۰۵۰۰

محیط زیست

۲۸۷۰۰۰۴۲

۱۰۵۰۰

معماری

۴۰۱۰۰۰۰۶۰۱۵۰۰۰

مکانیک

۲۸۷۰۰۰۴۲

۱۰۵۰۰

نفت، گاز و پتروشیمی

۳۵۸۷۵۰۵۳۱۳۲۵۰

ورزشی

۲۸۷۰۰۰۴۲

۱۰۵۰۰

هنر

۲۸۷۰۰۰۴۲

۱۰۵۰۰

کلیه قیمت ها به تومان است.

جدول قیمت ترجمه انگلیسی به فارسی با کیفیت حرفه ای (طلایی + بازخوانی)

 

زمینه سفارش

هزینه ترجمه عادیهزینه ترجمه فوری
قیمت یک کلمهقیمت ۲۵۰ کلمه

(یک صفحه استاندارد)

قیمت یک کلمه

قیمت ۲۵۰ کلمه

(یک صفحه استاندارد)

عمومی۳۴۸۵۰۰۵۱۱۲۷۵۰
ادبیات و زبانشناسی۶۸۱۷۰۰۰۱۰۲۲۵۵۰۰
اسناد تجاری۵۱۱۲۷۵۰۷۷۱۹۲۵۰
اقتصاد۳۴۸۵۰۰۵۱۱۲۷۵۰
برق و الکترونیک۳۴۸۵۰۰۵۱۱۲۷۵۰
پرستاری۴۳۱۰۷۵۰۶۵۱۶۲۵۰
پزشکی۴۳۱۰۷۵۰۶۵۱۶۲۵۰
حسابداری و مدیریت۳۴۸۵۰۰۵۱۱۲۷۵۰
حقوق۵۱۱۲۷۵۰۷۷۱۹۲۵۰
روان شناسی۳۴۸۵۰۰۵۱۱۲۷۵۰
زمین شناسی و معدن۳۴۸۵۰۰۵۱۱۲۷۵۰
زیرنویس فیلم و سریال۲۴۶۰۰۰۳۶۹۰۰۰
زیست شناسی۳۴۸۵۰۰۵۱۱۲۷۵۰
سیاسی۳۴۸۵۰۰۵۱۱۲۷۵۰
شیمی۳۴۸۵۰۰۵۱۱۲۷۵۰
صنایع۳۴۸۵۰۰۵۱۱۲۷۵۰
صنایع غذایی۳۴۸۵۰۰۵۱۱۲۷۵۰
علوم اجتماعی۳۴۸۵۰۰۵۱۱۲۷۵۰
علوم تربیتی۳۴۸۵۰۰۵۱۱۲۷۵۰
عمران۳۴۸۵۰۰۵۱۱۲۷۵۰
فقه و علوم اسلامی۶۸۱۷۰۰۰۱۰۲۲۵۵۰۰
فلسفه۵۱۱۲۷۵۰۷۷۱۹۲۵۰
کامپیوتر۳۴۸۵۰۰۵۱۱۲۷۵۰
کشاورزی۳۴۸۵۰۰۵۱۱۲۷۵۰
مالی و بازرگانی۳۴۸۵۰۰۵۱۱۲۷۵۰
متالوژی و مواد۳۴۸۵۰۰۵۱۱۲۷۵۰
محیط زیست۳۴۸۵۰۰۵۱۱۲۷۵۰
معماری۴۸۱۲۰۰۰۷۲۱۸۰۰۰
مکانیک۳۴۸۵۰۰۵۱۱۲۷۵۰
نفت، گاز و پتروشیمی۴۳۱۰۷۵۰۶۵۱۶۲۵۰
ورزشی۳۴۸۵۰۰۵۱۱۲۷۵۰
هنر۳۴۸۵۰۰۵۱۱۲۷۵۰
کلیه قیمت ها به تومان است.

در مرکز ترجمه فامارت ابتدا کیفیت و رضایت مندی مشتری مورد توجه ماست. سعی می کنیم قیمت ها به صورت منصفانه در جهت رفع نیازهای مشتری و مترجم تعیین گردد.

جهت برآورد قیمت ترجمه خود می توانید به لینک زیر مراجعه فرمایید.

برآورد قیمت ترجمه

جهت ثبت سفارش ترجمه خود می توانید به لینک زیر مراجعه فرمایید.

سفارش ترجمه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *