ترجمه زبان و ادبیات فارسی

ترجمه زبان و ادبیات فارسی

ترجمه تخصصی متون زبان و ادبیات فارسی انگلیسی به فارسی – فارسی به انگلیسی ترجمه مقالات و متون فارسی و انگلیسی رشته ادبیات و زبان فارسی ترجمه کتاب، مقاله، چکیده مقالات، پایان نامه، رساله، پروژه های درسی و دانشگاهی و …

خواندن ادامه مطلب

Maryam Heydari’s CV

Maryam Heydari English Teacher and Manager of Translation Group at Famart   Experience English Translator at Famart Translation Center September 1999 – Present (17 years 3 months) Persian to English translation, English to Persian translation, Articles, Thesis, Book, Site, Contract, …

خواندن ادامه مطلب