ویرایش فوری متون تخصصی

ویرایش فوری متون

ویرایش فوری متون در مرکز ترجمه فامارت ویرایش متون تخصصی و عمومی فارسی   و   انگلیسی ویرایش چکیده مقالات و پایان نامه ها ویرایش مقالات برای ISI  و مجلات علمی پژوهشی ویرایش پایان ­نامه­ های کارشناسی­ ارشد و دکتری ویرایش مقالات …

خواندن ادامه مطلب
ویرایش تخصصی متون انگلیسی و فارسی

ویرایش تخصصی متون فارسی و انگلیسی

قابل توجه سفارش دهندگان ویرایش: جهت سفارش ویرایش متن فارسی ترجمه شده از زبان انگلیسی، ارسال فایل انگلیسی متن بهمراه متن فارسی به ویرایش بهتر کمک خواهد کرد. جهت سفارش ویرایش متن انگلیسی ترجمه شده از زبان فارسی، ارسال فایل …

خواندن ادامه مطلب

About Us

Famart is an online business that provides English training and translation services and it is a market for assorted goods to meet the needs of customers all around the world. By improving knowledge in today’s global world, Famart attempts to …

خواندن ادامه مطلب

Pricing

  Translation fees From English to Persian and vice versa Field Fee (per source word) (EUR) Field Fee (per source word) (EUR) General ۰٫۰۴ Food Industries ۰٫۰۴ Linguistics And Literature ۰٫۰۸ Social Sciences ۰٫۰۴ Commercial Documents ۰٫۰۶ Educational Sciences ۰٫۰۴ …

خواندن ادامه مطلب

Proofreading

The Famart Group provides editing and proofreading services for English and Persian texts in assorted fields. You can depute the Famart Group to do editing and proofreading of your texts translated from English to Persian and vice versa. You can …

خواندن ادامه مطلب