ترجمه اصطلاح Let bygones be bygones

اصطلاح Let bygones be bygones

اصطلاح Let bygones be bygones در مکالمه زبان انگلیسی کاربردی مشابه گذشته ها گذشته در زبان فارسی دارد. اصطلاح: Let bygones be bygones. ترجمه: گذشته ها گذشته. مثالی از نحوه استفاده اصطلاح Let bygones be bygones Why don’t you want to invite Ellen …

خواندن ادامه مطلب
کاربرد Master's degree holder

استفاده از عبارت Master’s degree holder

I’m a Master’s degree holder in General Linguistics from Tarbiat Modarres University. من مدرک کارشناسی ارشد زبانشناسی از دانشگاه تربیت مدرس دارم. این جمله در نوشتن رزومه، توصیه نامه و انگیزه نامه بسیار کاربرد داره. در این جمله حرف اول …

خواندن ادامه مطلب
Let’s do breakfast

ترجمه Let’s do breakfast

Let’s do breakfast. بیا صبحانه ای بزنیم (و دربارۀ کار صحبت کنیم). (استفاده از «do» برای صبحانه به معنای صبحانه خوردن با کسی و همزمان صحبت کردن دربارۀ کار هست که بهش صبحانۀ کاری هم میگن)

خواندن ادامه مطلب
اصطلاح Kiss something goodbye

اصطلاح Kiss something goodbye

Kiss something goodbye: فاتحه چیزی را خواندن، بوسیدن و کنار گذاشتن مثال:  If you don’t come to work tomorrow, you can kiss your paycheck goodbye. اگه فردا نیای سر کار باید فاتحه فیش حقوقیتو بخونی.  

خواندن ادامه مطلب
ترادوس

ترادوس چیست؟

ترادوس چیست؟ اگر در حیطه صنعت ترجمه فعالیت می کنید حتما سوال ” ترادوس چیست؟ ” به ذهنتان خطور کرده است. ترادوس پا را فراتر از گوگل گذاشته و با کمک هوش انسانی توانسته بر مشکلاتی که ابزارهایی مانند google …

خواندن ادامه مطلب