ترجمه Let’s do breakfast

Let’s do breakfast.

بیا صبحانه ای بزنیم (و دربارۀ کار صحبت کنیم).

(استفاده از «do» برای صبحانه به معنای صبحانه خوردن با کسی و همزمان صحبت کردن دربارۀ کار هست که بهش صبحانۀ کاری هم میگن)

One Comment on “ترجمه Let’s do breakfast”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.