اصطلاح hit the nail on the head

You hit the nail on the head.

زدی تو خال، کنایه از اینکه «دقیقاً درست گفتی»

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.